บริษัทเจอเนสส์โกลบอล มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯปกป้องมือของเด็กๆ ให้สะอาดห่างไกลโควิด-19 ตามชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ

0
1427

   บริษัทเจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้โครงการเจอเนสส์ คิดส์ (Jeunesse Kids™) 

ร่วมกับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ส่งความห่วงใยถึงเด็กด้อยโอกาสมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ AlōClnz (อโลเคลนซ์) จำนวน 1,980 ชิ้น เพื่อให้เด็กและสมาชิกในครอบครัวสามารถใช้ทำความสะอาดมือป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทั้งหมดทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้ลำเลียงไปส่งถึงมือเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสอย่างเร่งด่วน

โดยเฉพาะใน 15 ชุมชนพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ตอนนี้อยู่ในภาวะเฝ้าระวังและมีการระบาดอย่างรุนแรง รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ในความดูแลของมูลนิธิฯ อีกด้วย เพราะมือคืออวัยวะที่อาจจะทำให้เราได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ การล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหรือสบู่อย่างถูกวิธีจึงเป็นหนึ่งวิธีสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 เพราะเด็กวัยสนุกคงอดไม่ได้ที่จะไปเล่นตามประสารอบๆ บ้านแล้วอาจมีการสัมผัสเชื้อโดยไม่รู้ตัว นอกจากการมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้ว ทีมเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ยังได้มีการแนะนำความรู้การล้างมืออย่างถูกวิธี รวมถึงแนะนำการเก็บรักษาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไม่วางไว้กลางแดดจัดซึ่งจะทำให้เสื่อมสภาพได้ มากไปกว่านั้น เพื่อเปลี่ยนเวลาที่ต้องอยู่บ้านเพราะโรงเรียนยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้

จากการระบาดของโควิด-19 ให้เกิดเป็นการเรียนรู้ มูลนิธิฯ ยังได้มอบหนังสืออ่านเสริมความรู้ สีไม้และสมุดระบายสีรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันจำเป็นอื่นๆ ข้าวสารและอาหารแห้ง เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ดูแลของมูลนิธิฯ ทั่วประเทศ ได้เพลินเรียนรู้อยู่ในบ้านโดยไม่ต้องออกไปเสี่ยงการติดเชื้อนอกบ้านและให้ทั้งครอบครัวของเด็กมีอาหารอย่างเพียงพอด้วย