น้ำใจคนไทยไม่เคยเหือดแห้ง … ช่วยซับน้ำตาผู้ประสบภัยโควิด

0
1201

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตินี้เป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการหลายรายต้องปิดกิจการลง แรงงานถูกเลิกจ้าง ทำให้ขาดรายได้ อัตราการว่างงานในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ได้รับการติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากผู้ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ ถึง 3,088 ราย โดยมูลนิธิฯ ได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และผู้มีจิตศรัทธาหลายหน่วยงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อน โดยของที่ผู้เดือดร้อนต้องการเร่งด่วน ได้แก่ นมสำหรับเด็กอายุต่างๆ แพมเพิส ข้าวสาร อาหารแห้ง เป็นต้น

ขณะนี้ สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รุนแรงเพิ่มขึ้นกว่าปี 2563 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทำให้มีผู้เดือดร้อนที่รอรับการช่วยเหลืออยู่อีกเป็นจำนวนหลายร้อยรายที่กระจายอยู่ขณะนี้มีกว่า 40 จังหวัด แม้ว่ามูลนิธิปวีณาฯ ได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการดำเนินการช่วยเหลือบ้างแล้ว แต่ยังขาดแคลนเงินทุนเพิ่มเติมในการจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์และระดมเจ้าหน้าที่ในการเร่งให้ความช่วยเหลือ   จึงได้จัดโครงการ “มูลนิธิปวีณารวมน้ำใจคนไทย สู้ภัยโควิด” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวมน้ำใจคนไทย ส่งต่อความช่วยเหลือชาวไทยด้วยกันอีกครั้ง เพราะเชื่อว่าคนไทยจะไม่ทิ้งกัน ในยามที่เกิดวิกฤติเช่นนี้ และเป็นการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย 

จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตกุศลทุกท่าน ร่วมบริจาคเงิน หรือสิ่งของ โดยท่านสามารถบริจาคเงิน หรือสิ่งของโดยตรงไปยังผู้ประสบปัญหา โดยท่านสามารถติดต่อมูลนิธิปวีณาและแสดงความประสงค์ว่าต้องการช่วยเหลือในจังหวัดใด ซึ่งมูลนิธิจะให้เบอร์ติดต่อประสานงานกันโดยตรงกรณีที่ท่านอยู่จังหวัดเดียวกัน และสะดวกพร้อมจะช่วย หรือ ท่านสามารถบริจาคเงินและสิ่งของมายังมูลนิธิฯ เพื่อทางมูลนิธิฯ จะส่งต่อไปยังผู้ได้รับผลกระทบทางไปรษณีย์โดยเร็ว โดยมูลนิธิปวีณาจะมีการประสานกับกระทรวง พม. เพื่อเข้าไปเยี่ยมบ้านผู้ที่ขอความช่วยเหลือลำดับแรกก่อน

เพื่อคัดกรองผู้ที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้น และกระทรวงพม.จะมีการประสานงานกลับมา เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ทางมูลนิธิปวีณาฯ จะจัดส่งความช่วยเหลือเป็น เงิน หรือ สิ่งของให้ตามความเหมาะสมต่อไป โดยโครงการแรกมูลนิธิปวีณาฯ จะเริ่มจัดส่งของ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564 – 28 ก.พ. 2564 และจะปิดโครงการในวันที่ 28 ก.พ. 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง อีกครั้ง จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมซับน้ำตาผู้ประสบภัยโควิดไปด้วยกัน  พร้อมทั้งขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมเป็นจิตอาสา ในการแพ็คสิ่งของ ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป มูลนิธิปวีณาฯ  จะเปิดทำการทุกวัน ไม่หยุด เสาร์-อาทิตย์

วิธีร่วมบริจาค

โอนเงินบริจาค ผ่าน QR Code และ Prompt Pay ธนาคารกรุงเทพ หมายเลข  099 300 0195 906

ชื่อบัญชี  มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 187-4-44641-0

บริจาคสิ่งของ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อมูลนิธิฯ ตามรายละเอียดด้านล่าง :

มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์)

84/14 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 7) ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

ตู้ ปณ.: 222 ธัญบุรี โทร: 063-237-7327 และ 081-890-1355 

สายด่วน 1134 (เวลาราชการ)