นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ต้อนรับ นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยไทยฯ คนใหม่

0
1146

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ให้การต้อนรับ นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยคนใหม่ ในโอกาสที่นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ประจำปี 2564-2566 ประกอบด้วย ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ อุปนายกสมาคมฯ นางสาวรสพร อัตตวิริยะนุภาพ อุปนายกสมาคมฯ และ ดร.พีรภัทร ฝอยทอง กรรมการและเลขาธิการสมาคมฯ เข้าพบเพื่อแนะนำคณะกรรมการและสวัสดีปีใหม่ 2565 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย