นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธออมสินในงานเสวนา “Better Thailand Open Dialogue ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม”

0
1215

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในงานเสวนา “Better Thailand Open Dialogue ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการธนาคารออมสิน

โดยมี นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับ ซึ่งธนาคารออมสินได้จัดแสดงนิทรรศการและผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การเป็นธนาคารเพื่อสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และผู้มีรายได้น้อย ผ่านมาตรการต่าง ๆ กว่า 41 โครงการ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ถึง 12.9 ล้านราย อาทิ โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ที่ให้ประชาชนมีทักษะความรู้ มีเงินทุนหมุนเวียน และธุรกิจเดินหน้าต่อได้ ทั้งนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยภายใต้วิกฤตการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และสมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565