ธ.ออมสิน ให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup

0
1500

นายนิติธัช นรวีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “กลยุทธ์สร้างธุรกิจยุคใหม่ ให้โตไวอย่างแข็งแกร่ง” (Growth Strategy for Business in The New Era) และบรรยายในหัวข้อการขอสินเชื่อ SMEs และ SMEs Startup เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup คนรุ่นใหม่ที่เริ่มดำเนินธุรกิจให้เกิดไอเดียใหม่ๆ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและแนวคิดในการบริหารธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายนพดล ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง นายสุรสิทธิ์ พลายแก้ว รองประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี และผู้บริหารธนาคารออมสินร่วมงาน 

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาธุรกิจยุคใหม่ด้วยแนวคิดแบบ Startup, กระบวนการคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมที่โดนใจลูกค้าเป้าหมาย “Design Thinking” และวิธีการสร้างโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง เมื่อเร็วๆนี้