ธ.ออมสิน เดินหน้าพัฒนา Big Data ร่วมกับ GBDi

0
1276

นายสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ และรศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน Big Data ระหว่างธนาคารออมสิน และสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน เมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในด้าน Data Science, Data Analytic และ Business Intelligence รวมถึงยกระดับและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จัดทำ Business Model ที่มีประโยชน์และเหมาะสมแก่ธนาคาร เพื่อมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล