ธ.ออมสิน สนับสนุนการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

0
1533

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุน “การจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช แก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนในการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจำปี 2563 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม เพื่อสนับสนุนการขยายบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนในอำเภอห่างไกลในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ โดยมี ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย อดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน คณะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้