ธ.ออมสิน ร่วมงานประเพณี “ถือศีลกินผัก ออมบุญกับออมสิน” จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562

0
329

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ร่วมกิจกรรม “ถือศีลกินผัก ออมบุญกับออมสิน” ในประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ซึ่งธนาคารให้การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว เพื่อสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตที่มีมายาวนานกว่า 100 ปี และส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตไข่มุกอันดามัน พร้อมร่วมพิธีรับขบวนแห่พระของศาลเจ้าบางเหนียว บริเวณด้านหน้าธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต และธนาคารยังได้ตกแต่งสถานที่บริเวณวงเวียนสุรินทร์ (หอนาฬิกา), บริเวณหน้าธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต บริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์ให้สวยงาม จัดทำกระปุกออมสินใบใหญ่ รูปทรง “ถ้ำชา” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนไปได้ถ่ายภาพบันทึกความทรงจำ อันสะท้อนอัตลักษณ์ประเพณีที่สำคัญของชาวภูเก็ต พร้อมมอบกระปุกออมสิน “ถ้ำชา” ให้กับผู้ที่ร่วมทำบุญกับศาลเจ้า ผ่านการ Scan QR CODE สาธุ

 

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้สนับสนุนการจัดทำหนังสือ 108 เรื่องเล่า อ๊ามจุ้ย ตุ๋ย และประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2,000 เล่ม และจัดกิจกรรม CSR ด้วยการมอบข้าวสาร 300 กระสอบ น้ำมันพืช 100 ลัง และน้ำดื่ม 2,500 แพค ให้กับศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้ง จำนวน 200 ชุด และตักข้าวแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานถือศีลกินผัก ณ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง เมื่อเร็วๆ นี้