ธ.ออมสิน ถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย

0
1569

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยร่วมทำบุญสมทบองค์กฐินเป็นจำนวนเงิน 1,566,100 บาท โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินในสังกัดธนาคารออมสินภาค 9 สายงานกิจการสาขา 3 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ร่วมพิธี และในโอกาสนี้ ธนาคารได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ตามแนวทาง “บวร” ด้วยการมอบอุปกรณ์การเรียนและเครื่องอุปโภค/บริโภคให้กับเด็กนักเรียนและผู้สูงวัยในอุปการะของ พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และจัดตั้งโรงทานเพื่อเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้