ธ.ออมสิน จับมือ ศาลแพ่งตลิ่งชัน ช่วยลูกหนี้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง

0
1299

นายโชคชัย คุณาวัฒน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ และนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งตลิ่งชัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยประสานความร่วมมือ โครงการประสานความร่วมมือด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระหว่างธนาคารออมสิน และศาลแพ่งตลิ่งชัน เพื่อพัฒนาและยกระดับการอำนวยความยุติธรรมในการระงับข้อพิพาท ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี รวมทั้งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการอำนวยความยุติธรรม ด้วยการเจรจายุติข้อพิพาทของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายด้วยความสมัครใจ เกิดความเป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เกิดความสมานฉันท์ในสังคม และส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

โดยธนาคารออมสินจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นหนี้กับธนาคารออมสิน ณ โรงแรมเอสดี        อเวนิว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563