ธ.ออมสิน คว้ารางวัลเกียรติยศ SOE Award 2564 บริหารจัดการดีเด่น 3 ปีซ้อน

0
1468

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น (เกียรติยศ) 3 ปีซ้อน แก่ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และรางวัลบริการดีเด่น แก่ นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยมี คณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมแสดงความยินดี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

สำหรับรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น (เกียรติยศ) มอบในฐานะที่ธนาคารสามารถรักษามาตรฐานการดำเนินงานได้ดีเด่นอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน ประเมินจากการจัดการด้านต่างๆ อาทิ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการบริหารความเสี่ยง การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านการตรวจสอบภายใน และ รางวัลบริการดีเด่น เป็นรางวัลที่สะท้อนบทบาทที่โดดเด่นของธนาคารออมสินในการให้บริการลูกค้าและประชาชน