ธ.ก.ส. – โออาร์ ขยายเวลามอบส่วนลดเติมน้ำมัน ให้สมาชิก อสม. อสส. และ สพฉ. ส่งกำลังใจด่านหน้าสู้ภัย COVID-19 ณ ปั๊ม พีทีที สเตชั่น 

0
336

ธ.ก.ส. และ โออาร์ ขยายเวลาจัดแคมเปญลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานสู้วิกฤติ COVID-19 ให้กับ อสม. อสส. และ  สพฉ. จำนวนกว่า 1 ล้านรายทั่วประเทศ โดยมอบส่วนลด ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทในอัตราลิตรละ 0.80 บาท ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที         สเตชั่น ทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564 

นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจ และช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (อสส.) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) มากกว่า 1 ล้านรายทั่วประเทศ ซึ่งเป็นด่านหน้าในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และเป็นกำลังหลักสำคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงมีผู้ติดเชื้ออยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุน อสม. อสส. และ สพฉ. อย่างต่อเนื่อง  ธ.ก.ส. และโออาร์ จึงขยายเวลาการจัดแคมเปญ “เติมเต็ม ความห่วงใยเพิ่มพลังใจให้เหล่าอาสา” มอบส่วนลดการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง  ทุกประเภทที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น (PTT Station) ในอัตราลิตรละ 0.80 บาท เมื่อชำระผ่านบัตร Smart Card อสม. อสส. และ สพฉ. ท่านละไม่เกิน 1,000 บาท/บัตร/เดือน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 สิทธิ์  จากเดิมสิ้นสุดแคมเปญในวันที่ 30 กันยายน 2564 ไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเงินส่วนลดจะคืนเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ของผู้ถือบัตร Smart Card  อสม. อสส. และ สพฉ. ภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นเดือน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบจำนวนสิทธิ์คงเหลือได้ที่ www.baac.or.th 

นายสุรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในขณะนี้ยังคงมีสิทธิ์คงเหลือเพียงพอต่อการเข้าร่วมแคมเปญ ซึ่ง อสม. อสส. และ สพฉ. ทุกท่าน สามารถชำระเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านบัตร Smart Card  อสม. อสส. และ สพฉ. ของ ธ.ก.ส. และรับส่วนลดได้ ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น จำนวนกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศ ภายใน 31 ธันวาคมนี้”