ธ.ก.ส. และกรมส่งเสริมการเกษตรดูงานเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตร

0
1191

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและกรรมการ ธ.ก.ส. นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ​(ธ.ก.ส.) และประธานคณะอนุกรรมการนวัตกรรมวิจัยนายสุนทร ตาละลักษณ์ นาย​         วิจารย์ สิมาฉายา กรรมการ ธ.ก.ส. และนายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรแบบครบวงจรของบริษัท        คูโบต้า จำกัด เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร รวมถึงการวางแนวทางความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงานในการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆมาพัฒนาภาคการเกษตร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับเกษตรกรต่อไป เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565  ณ คูโบต้า ฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี