ธ.ก.ส. เอาใจสายบุญ!  ร่วมจ่ายสมทบเงินทุกยอดบริจาค ผ่านการสแกน “QR ธรรม D” (e-Donation)

0
1454

ธ.ก.ส. เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างกุศล พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีผ่านระบบ e-Donation ผ่านการสแกน QR Payment “QR ธรรม D” ซึ่งเป็นช่องทางการบริจาคและส่งเสริมระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนเงินสด ตอบสนอง Lifestyle ยุคใหม่ ในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยทุกยอดการบริจาคตั้งแต่ 109 บาทขึ้นไป ธ.ก.ส. ร่วมสมทบเงินบริจาคสูงสุด 14 บาทต่อรายการ ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 ก.พ. 65

นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางการเงินด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อตอบโจทย์ Lifestyle ยุคใหม่และสนับสนุนแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้เปิดให้บริการ QR Payment ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ภายใต้ชื่อ “QR ธรรม D” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริจาคเงินกับหน่วยรับบริจาคต่าง ๆ ได้แก่ ศาสนสถานทุกศาสนา สถานศึกษา โรงพยาบาล และองค์กรสาธารณกุศล ซึ่งผู้บริจาคสามารถใช้แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ Mobile Banking ของธนาคารอื่น จากนั้นสแกน QR ธรรม D เพื่อบริจาคเงินกับบัญชีของหน่วยรับบริจาคที่ต้องการ แล้วใส่จำนวนเงิน ตรวจสอบและยืนยัน โดยผู้บริจาคจะได้รับ e-Slip ใบเสร็จหลังจากเสร็จขั้นตอนการโอนเงิน อีกทั้งยอดเงินบริจาคดังกล่าวได้ผ่านระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการบริจาคเงินและได้รับการลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้องโปร่งใสและรวดเร็ว โดยผู้บริจาคไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อกรมสรรพากรอีกครั้ง 

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังร่วมทำบุญกับลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการ QR ธรรม D โดยทุกยอดการบริจาคตั้งแต่ 109 บาทขึ้นไป ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินสมทบให้กับหน่วยรับบริจาคที่มีระบบ e-Donation ผ่าน ธ.ก.ส. เพิ่มอีก 9 บาท ต่อรายการ และกรณีเป็นหน่วยรับบริจาคที่เข้าร่วม QR ธรรม D (e-Donation) ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565  ธ.ก.ส. จะสมทบให้กับหน่วยรับบริจาคเพิ่มอีก 5 บาทต่อรายการ ในทุกยอดการบริจาคตั้งแต่ 109 บาทขึ้นไป (รวมได้รับเงินสมทบ 14 บาท/รายการ) จำนวน 5,500 รายการแรก ระยะเวลาร่วมสมทบตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565  

    นายสุรชัยกล่าวอีกว่า ในช่วงเดือนตุลาคมนี้มีเทศกาลและวันสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น งานบุญกฐินประจำปี และงานบุญเดือนสิบ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสุขจากการให้ด้วยการทำบุญหรือบริจาคแบบสะดวก ง่ายดาย ในทุกที่ทุกเวลา ผ่านการสแกน QR ธรรม D (e-Donation) ของ ธ.ก.ส. ให้กับหน่วยรับบริจาคทั้งศาสนสถานทุกศาสนา สถานศึกษา โรงพยาบาล และองค์กรสาธารณกุศล สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   ได้ที่ Call Center 02 555 0555 หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ