ธ.ก.ส. เตือน ! ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อธนาคารปล่อยสินเชื่อผ่าน SMS

0
521

ธ.ก.ส. เตือน ! ระวังการแอบอ้างโดยใช้ตราสัญลักษณ์และชื่อธนาคารทำการปล่อยเงินกู้นอกระบบผ่านทาง SMS ยืนยัน ! ธ.ก.ส. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวและไม่มีนโยบายปล่อยเงินกู้ผ่านทาง SMS และสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใด ซึ่งช่องทางสื่อสารหลักที่เป็นทางการของธนาคารคือ เว็บไซต์ www.baac.or.th Facebook Page “ธกส BAAC Thailand” และ Line Official Account : @baacfamily เพื่อแจ้งข่าวสารผลิตภัณฑ์ บริการและกิจกรรมต่าง ๆ กับลูกค้าเท่านั้น หากพบเห็นการแอบอ้างต่าง ๆ สามารถแจ้งได้ที่ Call Center 02 555 0555

นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้ช่องทางการส่งข้อความ (SMS) โดยแอบอ้างใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของธนาคาร นำเสนอเงินกู้ผ่านข้อความส่วนตัวบนโทรศัพท์มือถือ และให้คลิกลิงก์ในการรับบริการสินเชื่อที่นำเสนอนั้น ธ.ก.ส. ขอเรียนว่า ธ.ก.ส. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว อีกทั้งธนาคารไม่มีนโยบายในการปล่อยสินเชื่อผ่าน SMS และ สื่อสังคมออนไลน์ จึงขอให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปอย่าหลงเชื่อบุคคลและข้อความดังกล่าว
ทั้งนี้ ธ.ก.ส. มีช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการคือ เว็บไซต์ www.baac.or.th Facebook Page “ธกส BAAC Thailand” เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการหรือข้อมูลข่าวสารสำคัญไปยังลูกค้า รวมถึงการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และ LINE Official Account : @baacfamily ที่เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการไปยังลูกค้า รวมถึงการแจ้งความประสงค์เบื้องต้นในการขอใช้บริการสินเชื่อบางประเภทกับ ธ.ก.ส. เท่านั้น ซึ่งหากถูกต้องตามหลักเกณฑ์ธนาคารจึงจะนัดหมายทำสัญญาต่อไป โดยจุดสังเกต LINE Official Account : @baacfamily จะมีโลโก้ ธ.ก.ส. และสัญลักษณ์รูปโล่สีเขียวบริเวณหน้าชื่อและมียอดผู้ติดตามปัจจุบันกว่า 11 ล้านคน
นายไพศาล กล่าวต่อไปว่า ในปัจจุบันมีการหลอกลวงจากมิจฉาชีพในหลากหลายรูปแบบผ่านช่องทาง SMS และสื่อสังคมออนไลน์ ธ.ก.ส. จึงขอให้ท่านใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการติดต่อหรือทำธุรกรรมออนไลน์ หากพบเห็นการแอบอ้างต่าง ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Call Center 02 555 0555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงเว็บไซต์ www.baac.or.th และ Facebook Page “ธกส BAAC Thailand” ทั้งนี้ ธนาคารจะดําเนินการเอาผิดตามขั้นตอนทางกฎหมายกับผู้ที่หลอกลวงในลักษณะดังกล่าวต่อไป