ธ.ก.ส. หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจโคเนื้อ

0
1386

    นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเชื่อมโยง SME และ Startup กับเครือข่ายธุรกิจโคเนื้อ เพื่อสนับสนุนและยกระดับกระบวนการตลาด การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ไปจนถึงการเพิ่มรายได้ในการจำหน่ายสินค้า แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SME เครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตั้งแต่ผู้ซื้อ ผู้ขาย ไปจนถึงผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์

ซึ่งเปิดโอกาสให้เครือข่ายได้มีการแลกเปลี่ยนและเกิดการวางแผนร่วมกัน รวมถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจโคเนื้อต่อไป เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล อ.เมือง จ.มุกดาหาร