ธ.ก.ส. ร่วมแสดงความยินดีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 21 ปี

0
483

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ครบรอบ 21 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนสวัสดิการ สคร.

โดยมีนางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สคร. เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566