ธ.ก.ส. ร่วมลงนามความร่วมมือในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

0
582

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริตโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์และสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อยกระดับความเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) และเป็นการร่วมมือในการแสดงเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยมีนายชัพพ์ คงมนต์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้าร่วม ณ ห้องวิมานเมฆ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา