ธ.ก.ส. ร่วมมือธนาคารพัฒนาการเกษตรแห่งประเทศจีน จับคู่ธุรกิจการค้า

0
220

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2566) นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานการประชุมความร่วมมือจับคู่ธุรกิจการค้าระหว่าง ธ.ก.ส. และธนาคารเพื่อการพัฒนาการเกษตรแห่งประเทศจีน (Agricultural Development Bank of China : ADBC) เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานร่วมกันในปีบัญชี 2566 โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเชี่ยวชาญในการจับคู่ธุรกิจการค้า การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับห่วงโซ่การผลิต และการส่งเสริมให้ลูกค้าของ ธ.ก.ส. สามารถขยายขอบเขตการทำธุรกิจจากในประเทศเติบโตสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงการเชื่อมโยงให้ลูกค้าของธนาคาร ADBC สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตและวัตถุดิบสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมจากผู้ผลิตต้นน้ำโดยตรง

โดยมีนายยุวพล วัตถุ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ผู้บริหารส่วนงานด้านการพัฒนาธุรกิจ SMEs และ Startup ด้านบริการทางการเงิน และด้านการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม ณ อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่