ธ.ก.ส. ร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวระบบบริหารสิทธิประโยชน์​ อสม.

0
800

 ายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธี แถลงข่าวเปิดตัวระบบบริหารสิทธิประโยชน์บนแอปพลิเคชั่น SMART อสม.

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการทำธุรกรรมทางการเงินและสิทธิประโยชน์พิเศษต่าง ๆ ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและดำเนินงานเคียงคู่กับกระทรวงสาธารณสุขยาวนานกว่า 44 ปี และยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการควบคุมโรคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี