ธ.ก.ส ร่วมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติฯ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ 90 พรรษา จังหวัดชัยภูมิ

0
1029

  นายสมเกียรติ  กิมาวหา รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ธ.ก.ส. ในการตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าในประเทศ จำนวน 26 ล้านไร่ และพร้อมดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่าฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีเกษตรกรภาคีเครือข่าย คณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ ชุมชนธนาคารต้นไม้บ้านโปร่งมีชัย ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ