ธ.ก.ส. ร่วมประชุมสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2566 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

0
351

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA) เป็นประธานการประชุมสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2566 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

โดยมี นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. คณะกรรมการสมาคม ผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมประชุม

ในการนี้ นายฉัตรชัย ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐคนต่อไป หลังจาก นายฉัตรชัยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว (วาระที่ 2) ในวันที่ 20 เมษายน 2566 และรับมอบดอกไม้จากคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐที่ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการ ธ.ก.ส. ณ ห้องวิมานเมฆ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566