ธ.ก.ส. ร่วมงาน Thailand Smart Money สัญจรขอนแก่น ครั้งที่ 8

0
402

นายกิตติ กระภูชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมเปิดบูธในงาน Thailand Smart Money สัญจรขอนแก่น ครั้งที่ 8 โดย ธ.ก.ส นำผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เงินฝาก A-Savings เงินฝากผู้สูงอายุ Senior Savings เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน ผลิตภัณฑ์สินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ และบริการต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการภายในงาน

พร้อมรับ ของรางวัลและของที่ระลึกอีกมากมายเมื่อทำธุรกรรมภายที่บูธ ธ.ก.ส. ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานพลาซา ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น