ธ.ก.ส. ร่วมงานแถลงข่าวรางวัล Thailand Quality Award 2021

0
1187

นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์   ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าว      ผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นรางวัลที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มอบให้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นการสะท้อนถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพขององค์กรและเป็นเครื่องมือในการยกระดับองค์กรไทยให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยแบ่งรางวัลเป็น 3 ระดับ คือ รางวัล Thailand Quality Award (TQA) รางวัล Thailand Quality Class Plus (TQC Plus) และรางวัล Thailand Quality Class (TQC)

โดยมี นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้าร่วมงานแถลงข่าวผลรางวัลดังกล่าว ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า Thailand Quality Class Plus : Customer (TQC Plus) ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา