ธ.ก.ส. ร่วมงานถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม

0
803

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนา “ถามมา-ตอบไปเพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 และเข้าร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน อนาคตของประเทศไทยที่ดีขึ้นกว่าเดิม” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเชิงสร้างสรรค์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตยุคใหม่ และกฎหมายที่สำคัญให้ประชาชนไทยได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการผลงานรัฐบาลในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยภายใต้สถานการณ์วิกฤตที่ผ่านมาอีกด้วย

โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ นาย​     สุรชัย รัศมี และนายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง  รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้าร่วมให้ข้อมูลที่บูธ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยาม พารากอน กรุงเทพฯ