ธ.ก.ส. รับรางวัลในงาน Thailand Top Company Awards 2021

0
1103

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้ารับรางวัลสุดยอดองค์กรของประเทศที่มีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม ในงาน Thailand Top Company Awards 2021 จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลประเภทความเป็นเลิศ “The Best Social and Community Development Award 2021”

โดยเป็นรางวัลสำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ การทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ อีกทั้งให้คำปรึกษาและวางแผนทางด้านการเงินและการประกอบการให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการภาคเกษตรและสถาบันเกษตรกร รวมถึงมีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาชนบทและสร้างความมั่นใจให้กับภาคเกษตรกรรม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรมแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ