ธ.ก.ส. มอบเงินสนับสนุนโครงการตรวจคัดกรองโควิดทันใจ (Rapid Antigen Test)

0
1290

นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการตรวจคัดกรองโควิดทันใจ (Rapid Antigen Test) จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อนำไปใช้สำหรับรองรับตรวจสอบการได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมีทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550