ธ.ก.ส. มอบรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ระดับประเทศ ประจำปีบัญชี 2563 มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 19 ล้านบาท 

0
1429

นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในกิจกรรมมอบรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ระดับประเทศ ประจำปีบัญชี 2563 ให้กับผู้โชคดีทั่วประเทศซึ่งมีการออกรางวัลไปเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

โดยผู้ฝากเงินกับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค หรือเงินฝากสมุดเล่มแดง นอกจากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามปกติแล้ว ยังได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล เพียงมีเงินฝากคงเหลือทุก 2,000 บาท ติดต่อกัน 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ ในระดับจังหวัดปีละ 2 ครั้ง ทุก ๆ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ และ 5 สิงหาคมของทุกปี และมีเงินฝากคงเหลือทุก 10,000 บาท ติดต่อกัน 7 เดือน จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลในระดับประเทศอีก 1 สิทธิ์  โดยรางวัลประกอบด้วย รางวัลรถยนต์อเนกประสงค์ นิสสัน เทอร์ร่า จำนวน 5 รางวัล รางวัลรถกระบะ นิสสัน นาวาร่า จำนวน 5 รางวัล รางวัลรถยนต์ นิสสัน อัลเมร่า จำนวน 15 รางวัล และรางวัลทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 100 รางวัลรวมทั้งสิ้น 125 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 19 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ