ธ.ก.ส. มอบรางวัลออมทรัพย์ทวีโชค ประจำปีบัญชี 2563 มูลค่ากว่า 22 ล้านบาท ให้กับผู้โชคดีในเขตกรุงเทพมหานคร

0
1321

นายสันติ เจริญสุข และนายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในกิจกรรมมอบรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ระดับจังหวัด​ ครั้งที่ 2 ประจำปีบัญชี 2563 ให้กับผู้โชคดีในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ฝากเงินกับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค หรือเงินฝากสมุดเล่มแดง ซึ่งนอกจากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามปกติแล้ว ยังได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล เพียงมีเงินฝากคงเหลือทุก 2,000 บาท ติดต่อกัน 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ ในระดับจังหวัดปีละ 2 ครั้ง ทุก ๆ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ และ 5 สิงหาคมของทุกปี และมีเงินฝากคงเหลือทุก 10,000 บาท ติดต่อกัน 7 เดือน จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลในระดับประเทศอีก 1 สิทธิ์

โดยรางวัลในครั้งนี้ ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota Fortuner จำนวน 1 คัน รางวัลที่ 2 รถยนต์ Toyota Yaris จำนวน 5 คัน รางวัลที่ 3 ทองคำแท่งหนัก 5 บาท จำนวน 5 รางวัล และรางวัลทองรูปพรรณ จำนวน 482 เส้น รวมทั้งหมด 493 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 22 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน