ธ.ก.ส. มอบน้ำดื่มให้ตำรวจทางหลวง เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

0
325

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครพนม จังหวัดจันทบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดชัยนาท

ร่วมส่งมอบน้ำดื่มตรา ธ.ก.ส. ให้แก่จุดบริการประชาชน และหน่วยบริการกองบังคับการตำรวจทางหลวง จำนวน 205 จุด จุดละ 25 แพ็ค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสนับสนุนการดำเนินงานของตำรวจทางหลวงในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน ที่ผ่านมา