ธ.ก.ส. มอบน้ำดื่มให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์

0
784

นายภานิต ภัทรสาริน ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้แทนธนาคาร ร่วมกับชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม (ชรส.) นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินบริจาค   

 

เพื่อมอบให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนน้ำดื่มตรา ธ.ก.ส. จำนวน 500 ขวด เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามฯ เพื่อให้เพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วยในช่วงที่ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี