ธ.ก.ส. มอบทุนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์ ครั้งที่ 8

0
1199

ธ.ก.ส. จัดมหกรรมส่งต่อความดีกองทุนธนาคารอิสลาม พร้อมมอบทุนเดินทางแก่ผู้ที่ฝากเงินโครงการเงินฝากรักษาทรัพย์ ครั้งที่ 8 เพื่อไป​        ประกอบพิธีฮัจญ์และพิธีอุมเราะฮ์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย รวมจำนวน 53 ทุน มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท

นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมงาน “มหกรรมส่งต่อความดีกองทุนธนาคารอิสลาม ธ.ก.ส. ครั้งที่ 8” เพื่อมอบทุนเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์ แก่ผู้ที่ฝากเงินตามโครงการเงินฝากรักษาทรัพย์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากของ ธ.ก.ส. ที่ดำเนินการสอดคล้องตามหลักศาสนาอิสลาม โดยมีนายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ มัสยิดอะมะดียะฮ์ ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนเดินทาง ต้องเป็นผู้ที่ฝากเงินประเภทเงินฝากรักษาทรัพย์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากระบบอิสลามที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2542 ดำเนินการถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม โดยธนาคารไม่ได้จ่ายผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ย แต่ได้มอบเป็นสิทธิ์รับทุนเดินทางเพื่อไป​             ประกอบพิธีฮัจญ์และ อุมเราะฮ์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยต้องมียอดเงินฝากทุก ๆ 2,000 บาท และฝากติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ร่วมรับทุนเดินทาง จำนวน 1 สิทธิ์

นางณิชา กล่าวอีกว่า ในปีนี้ ธ.ก.ส. ได้มอบทุนเดินทางรวมจำนวน 53 ทุน จากสิทธิ์ทั้งหมด จำนวน 789,693 สิทธิ์ ของผู้ฝากเงินระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 โดยแบ่งเป็นทุนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 24 ทุน และ ทุนเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะฮ์ จำนวน 29 ทุน รวมมูลค่าทุนเดินทางกว่า 7 ล้านบาท

ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้จัดกิจกรรมมอบทุนเดินทางมาแล้ว 7 ครั้ง ได้ส่งมอบทุนเดินทางไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามไปแล้วกว่า 384 ทุน แบ่งเป็นทุนประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 125 ทุน และทุนประกอบพิธีอุมเราะฮ์ จำนวน 259 ทุน สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์เงินฝากรักษาทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   ในระบบธนาคารอิสลามของ ธ.ก.ส. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือที่ Call Center 02 555 0555