ธ.ก.ส. ผนึกกำลังสปสช. และไปรษณีย์ไทย ส่งมอบฟาวิฯ ให้ผู้ป่วย Covid-19

0
1008

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริ​บิวชั่น จำกัด ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการช่วยเหลือและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งยาฟาวิพิราเวียร์ให้แก่ผู้ป่วย Covid-19 ที่เข้ารับบริ​การขนส่ง Home Isolation (HI) ให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วมากขึ้น

โดยมีนายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. นายแพทย์จเด็จ  ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และนายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริ​     บิวชั่น จำกัด ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี