ธ.ก.ส. ปลื้ม ยอดฝากสลาก ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รอบที่ 1ครบเต็มวงเงิน 78,000 ล้านบาทแล้วภายใน 4 ชั่วโมง

0
1119

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากการที่ ธ.ก.ส. ได้เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7” จำนวน 1,000 ล้านหน่วย หน่วยละ 100 บาท รวมวงเงิน 100,000 ล้านบาท มีอายุการรับฝาก 3 ปี ลุ้นรางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท รวมมูลค่าสูงสุดกว่า 46 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งแบ่งการเปิดรับฝากเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 และ 22 มิถุนายน 2565 สำหรับเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไป วงเงินรับฝาก 78,000 ล้านบาทและช่วงที่ 2 เปิดรับฝาก 19 กันยายน 2565 เป็นต้นไป วงเงินรับฝาก 22,000 ล้านบาท สำหรับการรับฝากสลากในช่วงที่ 1 นั้น ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไป ทำให้ยอด รับฝาก เต็มวงเงินภายใน 4 ชั่วโมง โดยมียอดรับฝากผ่านทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile จำนวน 18,074 ล้านบาท และยอดรับฝากผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร จำนวน 59,326 ล้านบาท

ธ.ก.ส. ขอขอบคุณเกษตรกรลูกค้าและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคาร ซึ่งเงินทุก ๆ บาทที่ท่านฝากไว้ ธ.ก.ส. จะนำไปใช้เป็นทุนสนับสนุนภาคเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งสู่ธุรกิจชุมชน อันเป็นฐานรากที่สำคัญของประเทศ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ได้ โดย ธ.ก.ส. จะเปิดให้บริการจองสลากฯ
สำหรับเกษตรกรลูกค้าและลูกค้าผู้ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 อีกครั้ง ในช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายน 2565 และเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 19 – 21 กันยายน 2565 เป็นต้นไป สำหรับลูกค้าเดิม ลูกค้าใหม่และลูกค้าทั่วไป สามารถฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส.​ A-Mobile และ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันที่ 22 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าการรับฝากจะเต็มวงเงิน

นายธนารัตน์ กล่าวว่า สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 มีอายุรับฝาก 3 ปี เมื่อฝากครบกำหนดไถ่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.18 บาท หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.06 ต่อปี นอกจากนี้ยังได้ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี รวม 36 ครั้ง ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 10,000,000 บาท และรางวัลอื่น ๆ รวมรางวัลทั้งสิ้น 2,113,400 รางวัล เป็นเงิน 46,990,000 บาทต่อเดือน ที่สำคัญดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไป และยังสามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน (Bank Guarantee) รวมถึงเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอสินเชื่อกับ ธ.ก.ส. ได้อีกด้วย ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ยังมีบริการ BAAC Connect ซึ่งเป็นข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official : BAAC Family เมื่อมีเงินเข้า – ออกบัญชีเงินฝากและการถูกรางวัลสลาก รวมถึงกรณีสลากใกล้ครบอายุรับฝากอีกด้วย โดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสลากออมทรัพย์ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ Call Center 02 555 0555