ธ.ก.ส. ทั่วประเทศร่วมใจมอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

0
1241

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในพื้นที่ทั่วประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

โดยมอบน้ำดื่มและอุปกรณ์จำเป็นต่าง ๆ ให้กับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม เพื่อใช้ในการรองรับผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. สาขา ในจังหวัด​    ต่าง ๆ เป็นผู้แทนธนาคารในการส่งมอบ