ธ.ก.ส. ชี้แจงกรณีพนักงานสาขานครนายกติดเชื้อไวรัส COVID-19

0
1291

ธ.ก.ส. แจงกรณีพนักงานสาขานครนายก 1 คน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสั่งปิดสาขาทันที 3 วัน ในวันที่ 27 – 29 ม.ค. 64 เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค และให้พนักงานภายในสาขาทั้งหมดตรวจหาเชื้อ กักตัวและปฏิบัติงานในที่พัก 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ ย้ำ! ธ.ก.ส. ดำเนินการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสาขา บริการเจล แอลกอฮอลล์ การเว้นระยะห่างของที่นั่ง และทำฉากกั้นบริเวณเคาน์เตอร์ 

นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้พนักงานของธนาคาร จำนวน 1 คน ซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานการเงิน ธ.ก.ส. สาขานครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ได้รับการตรวจจากแพทย์และยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยพนักงานคนดังกล่าวได้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบในทันทีที่ได้รับการยืนยันผลตรวจการติดเชื้อ ในวันที่ 26 มกราคม 2564 และได้เข้าสู่กระบวนการรักษาของกรมควบคุมโรค เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อ สาธารณสุขจังหวัดนครนายกจะเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อไป

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยสั่งปิดทำการ ธ.ก.ส. สาขานครนายก ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 มกราคม 2564 เป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อและให้เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงานคนดังกล่าวทั้งหมด เข้าพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อ โดยระหว่างรอผลการตรวจวินิจฉัย ได้มอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บ้าน พร้อมปฏิบัติตนตามมาตรการที่ธนาคารกำหนดเพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน  โดยลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาใกล้เคียง ได้แก่ สาขาองครักษ์ สาขาบ้านนา และปากพลี ซึ่ง ธ.ก.ส. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ธ.ก.ส. มีความห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยมีมาตรการรักษาความสะอาดที่รัดกุม ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการภายในสาขา การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งพนักงานและลูกค้า จัดที่นั่งและอาคารสถานที่ตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การติดตั้งฉากกั้นระหว่างลูกค้าและพนักงานที่เคาน์เตอร์ให้บริการ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์​ทำความสะอาดจุดสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ และให้พนักงานทุกคนต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และ “ไทยชนะ” ในการลงทะเบียนเข้าออก – เข้าสำนักงานและทุกสถานที่ที่ไปใช้บริการทุกครั้ง อนึ่ง หากต้องการสอบถามข้อมูลการให้บริการ​      อื่น ๆ  สามารถติดต่อได้ที่ Call Center  02 555 0555