ธ.ก.ส. ชวนใช้ BAAC Mobile ยิ่งใช้ ยิ่งได้เงินคืนสูงสุด 500 บาท

0
254

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดแคมเปญ “ยิ่งใช้ BAAC Mobile ยิ่งได้เงินคืน” เพียงทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile สะสมรายการสูงสุดเป็น 1,000 ลำดับแรก ทั้งการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร การโอนเงิน การเติมเงิน การจ่ายบิล การชำระสินเชื่อ การสแกนชำระสินค้าและบริการ รวมไปถึงการฝากสลาก รับเงินคืนสูงสุด 500 บาท โดยผู้ที่มีปริมาณการทำธุรกรรมสูงสุด ลำดับที่ 1 – 100 จะได้รับเงินคืน 500 บาท/ราย ลำดับที่ 101 – 500 จะได้รับเงินคืน 300 บาท/ราย และลำดับที่ 501 – 1,000 จะได้รับเงินคืน 100 บาท/ราย ยิ่งทำธุรกรรม ยิ่งมีสิทธิ์รับเงินคืน เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2567 โดยธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของลูกค้า ภายใน 45 วันทำการหลังสิ้นสุดแคมเปญ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)