ธ.ก.ส. จับมือ กอช. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม ในโอกาส “วันออมแห่งชาติและวันครบรอบสถาปนาธนาคาร”

0
731

ธ.ก.ส. ร่วมกับ กอช. จัดกิจกรรม “วันออมแห่งชาติและวันครบรอบสถาปนาธนาคาร” เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออมรับของที่ระลึกสุดพิเศษจาก ธ.ก.ส. และ กอช. ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 ณ หน่วยรับสมัครสมาชิก กอช. และ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 รัฐบาลกำหนดให้เป็น “วันออมแห่งชาติ” และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันสถาปนา ธ.ก.ส. ครบรอบ 56 ปี ก้าวสู่ปีที่ 57 ธ.ก.ส. จึงร่วมกับ กอช. จัดกิจกรรม “วันออมแห่งชาติและวันครบรอบสถาปนาธนาคาร” เพื่อสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันและความมั่นคงในการเงินให้กับ ลูกค้า ธ.ก.ส. เยาวชน และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่เปิดบัญชีเงินฝาก “โครงการออมดีมีโบนัส” หรือ เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. และลูกค้าทั่วไปที่สมัครลงทะเบียนใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile plus รายใหม่และสมัครลงทะเบียน e-KYC รวมถึงลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่หรือฝากเงินเพิ่มในบัญชีเดิม รวมทั้งบริการอื่นๆ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 รับกระปุก “ถุงออมน้องหอมจัง”

ในส่วนของ กอช. จัดโปรโมชั่นสำหรับประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 15-60 ปี ที่สมัครสมาชิก กอช. และส่งเงินออมต่อเนื่องในช่วง “สัปดาห์แห่งการออม” ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2565 โดยสมาชิกใหม่ 300 ท่านแรกที่สมัครและออมเงินจำนวน 600 บาทขึ้นไป รับเสื้อยืดจาก กอช. และสมาชิก กอช. 500 ท่านแรก ที่ส่งเงินออมต่อเนื่อง จำนวน 600 บาทขึ้นไป รับผ้ากันเปื้อนรุ่นน้องเก็บออม ทั้งนี้ จะจัดส่งของที่ระลึกไปให้สมาชิกตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในข้อมูลการสมัคร ภายใน 15 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม สำหรับผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ http://eservice.nsf.or.th/check-right หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02 049 9000

นายธนารัตน์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสดังกล่าว ธ.ก.ส. และ กอช. จึงขอเชิญชวนสมาชิกรายเดิมและสมาชิกรายใหม่สมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติรายเดือนผ่านบัญชี ธ.ก.ส. รับทันทีกระปุก “ถุงออมน้องหอมจัง” ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยรับสมัครสมาชิก กอช. และ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ