ธ.ก.ส จับมือ กทม. ร่วมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ

0
1014

ธ.ก.ส. จับมือ กทม. หนุนคนเมืองปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ 90 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดผลกระทบจากปัญหามลพิษในเมืองหลวง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในสวนรถไฟ พร้อมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมการกุศล “จ้าง วาน ข้า” รวมถึงให้ ธ.ก.ส. สาขาในเขตกรุงเทพฯ แจกจ่ายกล้าพันธุ์ไม้มีค่าฟรี! ให้กับประชาชนที่สนใจร่วมปลูกต้นไม้กว่า 1,000 ต้น

(วันนี้ 20 ส.ค. 65) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกับ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พร้อมร่วมกิจกรรม BAAC FIT & FIRM เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมบริจาคเพื่อการกุศลในโครงการ “จ้าง วาน ข้า” ให้กับมูลนิธิกระจกเงา โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. คณะผู้บริหาร พนักงานในพื้นที่และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ธ.ก.ส. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อพระราชปณิธาน ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” มาใช้เป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ อนุรักษ์ดินและน้ำให้อุดมสมบูรณ์ ภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีเป้าหมายในปี 2565 เพิ่มไม้มีค่าในประเทศอีก 129,000 ต้น พร้อมการจัดกิจกรรมรณรงค์และปลูกต้นไม้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ณ สาขาของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

สำหรับการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เป็นปอดของคนกรุงเทพฯ ในวันนี้ ธ.ก.ส. ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมถึงเขตต่าง ๆ ในการร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดย ธ.ก.ส. ได้จัดเตรียมพันธุ์กล้าไม้มีค่า ไม่ว่าจะเป็น ชมพูพันทิพย์ เหลืองปรีดียาธร ประดู่ ตะแบก เสลาอินทนิล และยางนา จากชุมชนธนาคารต้นไม้มามอบให้กับเขตต่าง ๆ จำนวนกว่า 1,900 ต้น และยังจัดเตรียมกล้าไม้ไว้ที่ธ.ก.ส. ทุกสาขาในกรุงเทพฯ

เพื่อมอบให้กับประชาชนที่สนใจนำไปปลูก อีกกว่า 1,000 ต้น ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนให้เกษตรกร และประชาชนปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเอง รวมถึงพื้นที่ของชุมชนในรูปแบบธนาคารต้นไม้และมีการยกระดับไปสู่ชุมชนไม้มีค่า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดิน โดยสามารถนำต้นไม้มาคำนวณเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงการประเมินการกักเก็บคาร์บอนเครดิต เพื่อเป็นรายได้ให้กับชุมชน ปัจจุบัน ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า 12 ล้านต้น

นอกจากการรณรงค์ปลูกต้นไม้ทั่วทั้งประเทศ ธ.ก.ส. ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากร บุคคลในครอบครัว รวมถึงลูกค้า ธ.ก.ส. ให้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรม BAAC Fit & Firm พร้อมวางเป้าหมายเชิญชวนประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ร่วมออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็ง รวมถึงร่วมกับกทม. จัดกิจกรรมบริจาคเพื่อการกุศลในโครงการ “จ้าง วาน ข้า” ให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อสนับสนุนคนไร้บ้านให้ประกอบอาชีพสุจริต สร้างรายได้ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป