ธ.ก.ส. จับมือโลตัสจัดตลาดนัดของดีวิถีชุมชน จังหวัดอุดรธานี 

0
588

 

นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ​(ธ.ก.ส.)​เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ตลาดนัดของดีวิถีชุมชน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. และห้างโลตัส เพื่อให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ได้มีสถานที่และช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า อันเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระตุ้นให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

โดยนำผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกษตรกรลูกค้าในจังหวัดอุดรธานีมาจัดจำหน่ายกว่า 18 บูธ ได้แก่ ข้าวสาร ผัก ผลไม้ รวมถึงสินค้าแปรรูปจากกล้วยและอาหารทะเล ในโอกาสนี้ ธ.ก.ส. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมชิม ชม ช้อป สินค้าคุณภาพดีจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคในงานตลาดนัดของดีวิถีชุมชน ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2565 ณ โลตัส สาขารังษิณา จังหวัดอุดรธานี