ธ.ก.ส.จัดตลาดนัดตรุษจีนและของดีวิถีชุมชน หนุนสินค้าเกษตรกร ฝ่าวิกฤตโควิด-19

0
1319

ธ.ก.ส. จัดตลาดนัดรับเทศกาลตรุษจีน รวบรวมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกษตรกรลูกค้าที่ได้รับผล​    กระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ กุ้งก้ามกราม ส้มโอ เมล่อนญี่ปุ่น ขนมเทียน ขนมเข่ง ช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่เกษตรกรลูกค้า ระหว่าง 9 – 11 กุมภาพันธ์นี้ และพบกับตลาดนัดของดี วิถีชุมชน ซึ่งนำสินค้าจากเกษตรกรลูกค้า วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร กว่า 50 บูธ มาจำหน่าย วันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. จัดตลาดสินค้าจากเกษตรกรช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2564  ณ บริเวณหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยนำผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกษตรกรลูกค้าที่ได้รับผล​       กระทบจากการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ได้มีสถานที่และช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า อันเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระตุ้นให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยในครั้งนี้มีบูธจำหน่ายสินค้ากว่า 10 บูธ อาทิ กุ้งก้ามกราม และไก่-หมูต้ม จังหวัดราชบุรี ส้มโอ จังหวัดพิจิตร เมล่อนญี่ปุ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนมเทียน ขนมเข่ง จังหวัดสงขลา และปอเปี๊ยะสด จังหวัดระยอง เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดตลาดนัดของดี วิถีชุมชน ระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เพื่อให้เกษตรกร ทายาทเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร นำสินค้ามาจำหน่ายรวมกว่า 50 บูธ 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ธ.ก.ส. ได้จัดเตรียมมาตรการรักษาความสะอาดที่รัดกุม มีการจัดที่นั่งและอาคารสถานที่ตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้ตลาด การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การสแกน QR Code “ไทยชนะ” ในการลงทะเบียนเข้าออกตลาด การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ 

 “ธ.ก.ส. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมชิม ชม ช้อป สินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ในงานเทศกาลตรุษจีน วันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2564 และตลาดนัดของดี วิถีชุมชน วันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณหน้า ธ.ก.ส.  สำนักงานใหญ่ บางเขน เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และเป็นกำลังใจให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไป”  นายสมเกียรติกล่าว