ธ.ก.ส. จัดตลาดนัดของดี วิถีชุมชน เดือนมกราคม 2566

0
433

ธ.ก.ส. รวบรวมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกษตรกรลูกค้ากว่า 70 ร้านค้า จัดตลาดนัดของดี วิถีชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2566 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้แก่เกษตรกรลูกค้า วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคมนี้ ณ บริเวณด้านหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.จัดงาน “ตลาดนัดของดี วิถีชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2566” ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 ณ บริเวณด้านหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า เพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรลูกค้า วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร โดยในครั้งนี้ มีบูธจำหน่ายสินค้า ทั้งอุปโภคและบริโภค ผักผลไม้สดปลอดสารพิษตามฤดูกาล สินค้าแปรรูปจากอาหารทะเลและผลไม้ เครื่องแกงสำเร็จรูป เครื่องประดับและผ้าไหมพื้นเมือง เป็นต้น
ในโอกาสนี้ ธ.ก.ส. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมชิม ชม ช้อป สินค้าคุณภาพดีในงานตลาดนัดของดี วิถีชุมชน เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร อันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน