ธ.ก.ส. จัดตลาดนัดของดีวิถีชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

0
897

ธ.ก.ส. จัดตลาดนัดของดีวิถีชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 รวบรวมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกษตรกรลูกค้า กว่า 75 ร้านค้า เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่เกษตรกรลูกค้า วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคมนี้ ณ บริเวณหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.จัดงาน “ตลาดนัดของดีวิถีชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน 2565” ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน เพื่อให้เกษตรกรลูกค้า วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ได้มีสถานที่และช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า อันเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยในครั้งนี้มีบูธจำหน่ายสินค้ากว่า 75 บูธ เช่น ข้าวสาร ผลไม้ตามฤดูกาล อาหารทะเลแปรรูป ผ้าพื้นเมือง เครื่องประดับมุก/เครื่องเงิน เป็นต้น ในโอกาสนี้ ธ.ก.ส. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมชิม ชม ช้อป สินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ในงานตลาดนัดของดีวิถีชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพและเป็นกำลังใจให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ในการผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจฐานรากและประเทศต่อไป