ธ.ก.ส. ขอบคุณเสียงตอบรับสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5

0
1396

ธ.ก.ส. ปลื้ม สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 หน่วยละ 100 บาท ลุ้นรางวัล 10 ล้านบาท จำหน่ายหมดภายใน 6 สัปดาห์ พร้อมขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้การตอบรับ เป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเลือกฝากผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มีรางวัลอื่น ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ สลาก ออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน หน่วยละ 20 บาทลุ้นรางวัล 2 ล้านบาท เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ลุ้นรางวัล เป็นสิ่งของมากมาย เป็นต้น

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากการที่ ธ.ก.ส. ได้เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5” จำนวน 1,000 ล้านหน่วย หน่วยละ 100 บาท รวมวงเงิน 100,000 ล้านบาท มีอายุการรับฝาก 3 ปี ลุ้นรางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท รวมมูลค่าสูงสุดกว่า 91 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งเริ่มเปิดรับฝากมาตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นั้น สลากดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไป ทำให้ยอดรับฝากเต็มวงเงินอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง 6 สัปดาห์เท่านั้น โดยมียอดรับฝากผ่านทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile จำนวน 36,188 ล้านบาท และยอดรับฝากผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร จำนวน 63,812 ล้านบาท
ธ.ก.ส. ขอขอบคุณเกษตรกรลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านผู้ฝากสลากทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคาร ซึ่งเงินทุก ๆ บาทที่ท่านฝากไว้ ธ.ก.ส. จะนำไปใช้เป็นทุนสนับสนุน ภาคเกษตรกรรม การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งสู่ธุรกิจชุมชน อันเป็นฐานรากที่สำคัญของประเทศ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการฝากเงินกับ ธ.ก.ส. สามารถเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ อาทิ สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน หน่วยละ 20 บาท อายุรับฝาก 2 ปี ฝากขั้นต่ำ 20 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/ครั้ง เมื่อฝากครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.20 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี (ไถ่ถอนคืนได้เมื่อครบกำหนด) โดยผู้ฝากสามารถลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 2,000,000 บาท และรางวัลเลข 4 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท ได้ในงวดแรกที่ฝาก และลุ้นรางวัลเลข 4 ตัว มูลค่า 20 บาท ตลอดระยะเวลารับฝาก 24 งวด ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน ซึ่งสามารถฝากได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ ออมเงินกับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค สมุดเล่มแดงที่มีสิทธิ์ลุ้นโชค รับรางวัลจากยอดเงินฝากทุก 2,000 บาท ติดต่อกัน 3 เดือน จะได้ 1 สิทธิ์ และยอดเงินฝากทุก 10,000 บาทติดต่อกัน 7 เดือน จะได้รับเพิ่ม 1 สิทธิ์ และหากฝากติดต่อกัน 10 เดือน จะได้รับเพิ่ม 2 สิทธิ์ โดยลุ้นจับรางวัลในระดับจังหวัดปีละ 2 ครั้ง และลุ้นรับรางวัลระดับประเทศอีกปีละ 1 ครั้ง โดยสามารถค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ตรงตามความต้องการของท่านได้ที่ www.baac.or.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 02 555 0555 หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ทั่วประเทศ