ธุรกิจประกันชีวิตห่วงใยมอบความคุ้มครองชีวิตให้บุคลากรทางการแพทย์

0
1164

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม “ประกันภัย COVID-19 คุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์” จากสมาคมประกันชีวิตไทย โดยมี นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ อุปนายกฝ่ายการตลาด และนายกฤษณ์ จันทโนทก กรรมการบริหาร ส่งมอบเพื่อให้ความคุ้มครองประกันชีวิตกลุ่มให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข 270,000 ราย ซึ่งจะคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยทุนประกันภัย 1,000,000 บาทต่อคน มีระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่ 10 พฤษภาคม – 8 กรกฎาคม 2564  โดยมี บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เอไอเอ จำกัด และ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมรับประกันชีวิต โดยมีสมาคมประกันชีวิตไทยซึ่งเป็นองค์กรกลางของบริษัทประกันชีวิต 22 แห่งเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย เพื่อเป็นการส่งแรงใจและเป็นกำลังหนุนให้กับบุคลากรทางแพทย์ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างคลายความกังวลได้ในระดับหนึ่ง ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564