ธอส. เปิดขยายเพิ่มห้องประชุม GHB Virtual Conference Center  รองรับการทำงานแบบ New Normal  

0
870

 ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการกำหนด     กลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT และนวัตกรรม ธอส. (เสื้อแจ็คเก็ตสีส้ม) และนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส.ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด GHB Virtual Conference Center ณ อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ GHB Virtual Conference Center

ซึ่งเป็นการขยายเพิ่มห้องประชุมของธนาคาร โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบการประชุมแบบ Teleconference ที่เป็นระบบของธนาคารฯ เอง สามารถเชื่อมต่อไปยังสาขาทั้งหมดของธนาคารฯ พร้อมกัน และรองรับการเชื่อมต่อจากภายนอกผ่านระบบ Internetได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย รองรับการทำงานแบบ New Normal ระหว่างผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของธนาคารฯ ที่ปฏิบัติงานแบบ Work from Home รวมถึงใช้สำหรับการประชุมระหว่างธนาคารฯ กับหน่วยงานภายนอกได้อีกด้วย ทั้งนี้ พิธีเปิดดังกล่าวจัดขึ้น ณ GHB Virtual Conference Center ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้