ธอส. เดินหน้าช่วยเหลือแก้หนี้ เติมเงิน เสริมสภาพคล่องให้ลูกค้า ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 18-20 พ.ย.นี้ที่ จ.ขอนแก่น

0
696

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากผลสำเร็จของการจัดงาน“มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 ณ อิมแพคเมืองทองธานี ซึ่งมีลูกค้าประชาชนเข้าร่วมงานอย่างหนาแน่น เพื่อขอรับคำปรึกษาด้านการเงิน แก้ไขปัญหาหนี้สินขอสินเชื่อเพิ่มเพื่อเสริมสภาพคล่อง ออมเงิน และซื้อบ้านมือสอง เป็นต้น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จึงกำหนดให้มีการจัดงาน มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น เพื่อขยายความช่วยเหลือไปยังประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ โดย ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ได้นำมาตรการช่วยเหลือแก้หนี้และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีเงื่อนไขหรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษไปให้บริการ ประกอบด้วย

1.มาตรการแก้หนี้ : ช่วยเหลือลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร 1.มาตรการ 22 [M22] : สำหรับลูกค้ารายย่อยสถานะ NPL หรือ ลูกค้ารายย่อยสถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการ/ปรับโครงสร้างหนี้ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้ผ่อนเงินงวดต่ำพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 2 ปี เดือนที่ 1-10 ชำระเพียงงวดละ 1,000 บาท ดอกเบี้ย 0% ต่อปี
(ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด) , 2.มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ : คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย
3.90% ต่อปี นาน 6 เดือน และ 3.มาตรการ 17 [M17] : สำหรับลูกค้ารายย่อยสถานะ NPL หรือ ลูกค้ารายย่อยสถานะ NPL
ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการ/ปรับโครงสร้างหนี้ ให้ผ่อนเงินงวดต่ำพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 1 ปี เดือนที่ 1-3
ผ่อนชำระงวดละ 1,000 บาท ดอกเบี้ย 0% ต่อปี (ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด)

2.เติมเงิน เสริมสภาพคล่อง : สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำ ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.40% (เท่ากับ 2.75%) ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.90% (เท่ากับ 3.25%) ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.40% (เท่ากับ 3.75%) ต่อปี เฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 3.25% (อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารปัจจุบันเท่ากับ 6.150% ต่อปี)
ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 40 ปี ให้กู้เพื่อรีไฟแนนซ์บ้านหรือห้องชุด(คอนโดมิเนียม)จากสถาบันการเงินอื่นหรือกู้เพื่อต่อเติม ขยาย หรือซ่อมแซม เป็นต้น พิเศษ!! ธนาคารผ่อนปรนเงื่อนไขการกู้ ณ วันยื่นกู้ลูกค้ามีสถานะบัญชีปกติ ไม่มีหนี้ค้าง ยื่นคำขอกู้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 เมษายน 2566

3. ออมเงิน : เงินฝากออมทรัพย์ New Freshy ให้อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุดถึง 4.00% ต่อปี แบ่งเป็น ตั้งแต่วันเปิดบัญชี-วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 1 ธันวาคม 2567 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี และตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567-2 มีนาคม 2568 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี จองสิทธิ์ภายในงาน เปิดบัญชีและรับฝากเพิ่มในวันที่ 18-30 พฤศจิกายน 2565
ณ สาขาที่ธนาคารกำหนด พิเศษ!อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือออมเงินกับ สลากออมทรัพย์ ธอส. ผลตอบแทนดี โอกาสถูกรางวัลสูง นำโดยสลากชุดล่าสุด เกล็ดดาว พลัส หน่วยละ 5,000 บาท ผลตอบแทนหน้าสลาก 0.65% ต่อปี ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท 24 งวด โอกาสถูกรางวัลใหญ่สูง 0.0045% พร้อมลุ้นรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว รางวัลเลขสลับเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว เป็นต้น

4.เติมที่อยู่อาศัย : บ้านมือสอง ธอส. 1,000 กว่ารายการทั่วประเทศ จำหน่ายพร้อมส่วนลดสูงสุด 50%

จากราคาประเมินปัจจุบัน สามารถผ่อนดาวน์ 0% ระยะเวลานานถึง 36 เดือนทุกรายการทรัพย์ จองซื้อทรัพย์ภายในงานวางเงินประกันการซื้อทรัพย์และทำสัญญามัดจำการซื้อเพียงรายการละ 1,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) พิเศษ!! รับฟรีของสมนาคุณสำหรับลูกค้าที่จองซื้อบ้านมือสอง ธอส. ภายในงาน และ สำหรับลูกค้า 15 รายแรกที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมผ่านระบบของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ที่ https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL , Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th