ธอส. ร่วมแถลงข่าวประกาศความพร้อมจัดการแข่งขันวิ่งประเภทถนน KHON KAEN 10

0
1317

นางเสาวคนธ์ ชูศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขาภูมิภาค 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) (ที่ 2 จากขวา)เป็นผู้แทนธนาคาร ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งประเภทถนน KHON KAEN 10 โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะผู้สนับสนุนหลักการแข่งขัน ร่วมกับสมาคมกีฬาวิ่งประเภทถนน เทรล ไตรกีฬาจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น จัดให้มีการแข่งขันวิ่ง KHON KAEN 10 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์อันดี พร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ การจัดงานแข่งขันแบ่งการวิ่งออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย 1.ระยะทาง 10 กม. และ 2.ระยะทาง 5 กม. โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดแข่งขันให้มีมาตรฐานระดับชาติ และปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรการที่กำหนดโดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 อย่างเคร่งครัด ซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 ณ ประตูเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่

https://race.thai.run/khonkaen10 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2565 หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารการแข่งขันได้ที่ Facebook : Khonkaen10 ทั้งนี้ การแถลงข่าวดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้อง Meeting room 1 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)