ธอส. ร่วมกับ ก.คลัง จัด “โครงการ ธอส.โรงเรียนผู้สูงอายุ” ให้ความรู้ทางการเงิน และฝึกสอนอาชีพให้กับผู้สูงอายุ

0
265

นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการ ธอส. โรงเรียนผู้สูงอายุ” ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนลำสาลีพัฒนา กรุงเทพฯ

โดยมีคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานธนาคารร่วมให้ความรู้ความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำการใช้ Application “GHB ALL GEN” และ “GHB Buddy” ใน LINE Application ทั้งนี้ ยังมีการสอนอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้สามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้กับตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น ส่งผลให้รัฐบาลสามารถลดค่าใช้จ่าย


ในอนาคตด้านสวัสดิการต่าง ๆ ลงได้อย่างยั่งยืน โดยภายในงานได้มีวิทยากรรับเชิญจากสำนักพัฒนาสังคม
กรุงเทพฯ ร่วมสอนอาชีพหลังเกษียณให้กับผู้สูงอายุดังกล่าว ซึ่งประชาชนในชุมชนได้ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน
เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนลำสาลีพัฒนา กรุงเทพฯ