ธอส.มอบเงินสินไหมทดแทนให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่โคราช และจะมอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ครอบครัวของลูกค้าที่เสียชีวิต 1 แสนบาท 

0
1425

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยผู้แทนของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสินไหมทดแทนโครงการประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการคุ้มนิรันดร์ ให้แก่ผู้เอาประกันที่ได้รับความคุ้มครองหลังจากเสียชีวิตในเหตุการณ์ร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อปลดภาระหนี้ สินเชื่อที่ค้างชำระตามทุนประกัน ช่วยให้ที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของทายาทหรือครอบครัว โดยสมบูรณ์หรือลดภาระหนี้ให้เหลือน้อยที่สุด ล่าสุดพบลูกค้าของ ธอส. เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว 6 ราย และบาดเจ็บ 4 ราย ทั้งนี้ ธอส. จะมอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวของลูกค้าธนาคารที่เสียชีวิตทั้ง 6 ครอบครัว

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) พร้อมด้วยผู้แทนของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) และ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสินไหมทดแทนโครงการประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการคุ้มนิรันดร์ ให้แก่ผู้เอาประกันที่เป็นลูกค้าของธนาคารจำนวน 2 ราย ซึ่งได้รับความคุ้มครองหลังจากเสียชีวิตในเหตุการณ์ร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยบริษัทประกันชีวิตจะมอบความคุ้มครองด้วยการจ่ายเงินทดแทนเพื่อช่วยลดหรือปลดภาระหนี้สินที่ค้างชำระธนาคารอยู่ในขณะนั้น ตามเงื่อนไขความคุ้มครองและระยะเวลาเอาประกัน เพื่อให้หลักประกันเป็นกรรมสิทธิ์ของทายาทหรือครอบครัวต่อไป แบ่งเป็น กรณีนางสาวอาริยา กลีบเมฆ ผู้เอาประกัน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ได้มอบเงินสินไหมทดแทนจำนวนเงินรวม 1,418,528.96 บาท ตามกรมธรรม์ของนางสาวอาริยา กลีบเมฆ ที่ได้รับความคุ้มครองหลังจากเสียชีวิต เพื่อปลดภาระหนี้ สินเชื่อที่ค้างชำระทั้งหมด ช่วยให้ที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักประกันสินเชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของทายาทหรือครอบครัวโดยสมบูรณ์ และกรณี ด.ต.ชัชวาล แท่งทอง ผู้เอาประกัน บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสินไหมทดแทน จำนวน 1,317,570 บาท ตามกรมธรรม์ โดยธนาคารจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปลดภาระหนี้ในบัญชีของ ด.ต.ชัชวาล แท่งทอง ต่อไป และจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่ามีลูกค้าของธนาคารรวมทั้งสิ้น 2 ราย จากทั้งหมด 6 ราย ที่เป็นผู้เสียชีวิตและทำประกันตามโครงการคุ้มนิรันดร์ที่ยังไม่สิ้นสุดความคุ้มครอง นอกจากนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวของลูกค้าธนาคารทั้ง 6 ครอบครัว ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ธอส. จึงจะมอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท อีกด้วย

“ธอส. ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของลูกค้าของธนาคารทั้ง 6 ครอบครัว ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก และเป็นกำลังหลักของครอบครัวที่จากไปอย่างกระทันหัน ซึ่ง ธอส. พร้อมที่จะดูแลคนที่อยู่ข้างหลังของผู้เสียชีวิตให้ภาระหนี้หมดไปหรือให้เหลือภาระน้อยที่สุด ซึ่งในกรณีที่เสียชีวิตธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยคงที่เหลือ 0.01% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ที่คงเหลือ หรือกรณีบาดเจ็บสาหัสลดอัตราดอกเบี้ยคงที่เหลือ 0.01% ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว อาทิ จากเดิมที่เคยผ่อนชำระงวดละ 16,000 บาท ก็จะทำให้เงินงวดผ่อนชำระจะลดลงมาเหลือเพียง 2,800 บาทเท่านั้น” นายฉัตรชัย กล่าว

ทั้งนี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ธอส. ได้ประกาศ 3 มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าของธนาคารที่เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 1.กรณีเสียชีวิต ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ที่คงเหลือ 2.กรณีบาดเจ็บสาหัส ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี คงที่เป็นระยะเวลา 5 ปี และ 3. พิจารณาสินไหมเร่งด่วน (Fast track) สำหรับลูกค้าที่เสียชีวิตจากกรณีดังกล่าวและทำประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในโครงการคุ้มนิรันดร์ บริษัทประกันชีวิตจะมอบความคุ้มครองโดยจ่ายจำนวนเงินทดแทนเพื่อช่วยลดหรือปลดภาระหนี้สินที่ค้างชำระธนาคาร ตามเงื่อนไขความคุ้มครองและระยะเวลาเอาประกัน เพื่อให้หลักประกันเป็นกรรมสิทธิ์ของทายาทหรือครอบครัวต่อไป และปัจจุบันพบว่ามีลูกค้าของ ธอส. เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว 6 ราย และบาดเจ็บ 4 ราย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาของ ธอส. ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์